Ro- og padleled Oslofjorden er ferdig med de to første årene og tar fatt på det tredje.

Følgende er sakset fra Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv:

- Norges Padleforbund legger til rette for roing og padling i Oslofjorden gjennom etablering av “Ro- og padleled Oslofjorden”. Målet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i hele Oslofjorden, hvor det lokalt skal tilknyttes nærmere 3000 kilometer med padleruter til hovedleden.

Prosjektleder Trond Glesaaen er fornøyd med det som er gjort så langt:

- Vi er nesten ferdig med padleruter på hele strekningen. Det er kun mindre justeringer og tillegg som mangler. Videre jobber vi kontinuerlig med turbeskrivelser, men her gjenstår en del arbeid. Det begynner å nærme seg for infotavler mange steder, og det skal bygges flere padlehuker i løpet av kommende år – en er allerede godkjent, for to andre er byggesøknadsprosessen i gang og seks til er i startgropa. Når det gjelder padleappen, så setter vi inn en god innsats i høst og i vinter.

Prosjektet løper fra 2019 - 2022 og utføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten.

Økonomisk støtte til gjennomføringen er sikret med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Besøk oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram: ro_og_padleled_oslofjorden
Emneknagg: #padleled