Om prosjektet

Prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden handler om å utrede, merke opp og gradere padleruter i Oslofjorden, samt å bygge padlehuker.

Prosjektet utføres av Norges Padleforbund i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Oslofjordens Friluftsråd og Forbundet Kysten, og er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB.

Ro- og padleled Oslofjorden er når dette skrives:

En strekning på 399 kilometer fra Halden i øst via Oslo i nord til Risør i sør.
Mer enn 3 000 kilometer med lokale padleruter i Oslofjorden.
Det er nå satt ut fire padlehuker, og forhåpentligvis kommer det en på Steilene ved Nesodden i løpet av høsten.
Det er utarbeidet og satt ut infotavler flere steder langs leden.