Padling er for mange bevegelseshemmede en ny og annerledes aktivitet for å oppleve idrett, natur, mestring og å delta nye sosiale arenaer. Tid og sted blir raskt glemt når du lydløst utforsker små viker mellom holmer og skjær.

For konkurranser er det egne klasser for K-1 og OC-1 (utriggerkano) i nasjonale og internasjonale mesterskap. Kontakt din lokale padleklubb for å høre om de har et eget opplegg for Parapadling. Hvis ikke de har det, så kan det hende at forespørselen din sørger for at det blir.

Norges Padleforbund skal være premissgiver av kompetanse til padling, uansett alder, nivå og aktivitet. Alle som ønsker det skal gis mulighet til å utøve padling ut fra sine ønsker og behov. Med enkle tilpasninger blir padling tilgjengelig for veldig mange mennesker. 

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse». NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. For padling vil betegnelsen parapadling være standarden fremover.

Paraidrett har fire hovedgrupper: bevegelseshemmedehørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før.