Norges Padleforbund skal være premissgiver av kompetanse til padling, uansett alder, nivå og aktivitet. Alle som ønsker det skal gis mulighet til å utøve padling ut fra sine ønsker og behov. Med enkle tilpasninger blir padling tilgjengelig for veldig mange mennesker. Padling er for mange bevegelseshemmede en ny og annerledes måte å oppleve natur, mestring og nye sosiale arenaer. Tid og sted blir raskt glemt når du lydløst utforsker små viker mellom holmer og skjær.

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse». NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. For padling vil betegnelsen parapadling være standarden fremover.

Paraidrett har fire hovedgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før.