Digital brosjyre for prosjektet

Her kan du lese vår flotte brosjyre: https://www.visbrosjyre.no/Ro-og_padleled_Oslofjorden/WebView/ 

Vår nye flotte digitale brosjyre