Lage din egen padlerute?

Har klubben eller padlegjengen din allerede en eller flere favoritturer som du gjerne vil ha inn i prosjektet? Her er noen forklaringer og tips for hvordan man går fram.

Hva er forskjellen på en padleled og en padlerute?

En padleled er en lengre, kartfestet turrute fra A til B. Leden går fra «nes til nes» (tryggeste og raskeste rute) og den binder sammen lokale ro- og padleruter. En padlerute er en kartfestet, lokal turrute beregnet for roing og padling over kortere avstander i nærmiljøet.

Hva er et tilgangspunkt?

Et sted der ro- og padleruta/-rutene starter og/eller slutter. Viktig at allmennheten har adgang til stedet både fra landsiden og fra sjøsiden, at man kan parkere bilen der, at det eventuelt er toaletter der og om man kan proviantere og fylle vann.

Gode verktøy er halve jobben

Sammen med Forbundet KYSTEN har Norges Padleforbund utviklet et system for gradering av turruter på vannet. Dette har resultert i en Veileder for Ro- og padleruter som er tatt inn i Merkehåndboka.no.

Slik går man fram:
1) Start med å finne ut omtrent hvor deres ruter skal gå, både for å skape de fineste rutene og for å knytte dem til leden.

2) Så gjelder det å tenke på hva som skal til for å gjøre opplevelsen enda bedre. Hvor er det bra å komme seg ut på vannet, og hvor er det enkelt å parkere bilen? Hvilken vei skal leden gå, og hvordan unngår man utsatte partier og kryssende trafikk som kan utgjøre en risiko for små farkoster? Hvor kan det være fint å raste eller overnatte på denne strekningen? Hvem trenger dere eventuelt å søke tillatelser fra, dersom det er nødvendig?

3) Prosjektet har kontakt med alle kommunene for å samle inn informasjon om parkering, toaletter, søppelplasser, rasteplasser, teltplasser og annen relevant informasjon som er aktuell for en ro- og padlerute, og som vi vil se på sammen med lag og foreninger for å sikre at vi får med mest mulig nyttig informasjon i forhold til ro- og padlerutene. Kontakt oss på padleruter@padleforbundet.no

4) Rutene graderes så i fargene grønn, blå, rød eller sort etter gjeldende standard fra Euro Paddle Pass (vi er medlem), sammen med det internasjonalt anerkjente stjernesystemet til det engelske padleforbundet British Canoeing.

Ved å benytte dette systemet sikres at graderingen av padlerutene er etter internasjonal standard. Farvann og forhold er sentrale begrep som legger grunnlaget for risikovurdering i planleggingsarbeidet. Farvann er de konstante faktorene i området. Dette kan være alt fra en skjermet bukt til en helt åpen havstrekning. Forhold er de dynamiske faktorene som hele tiden endrer seg, for eksempel vind, bølger, tidevann, vanntemperatur, strøm og båttrafikk.

Artikkelen fortsetter under bildet


Padleled Vestfold og Telemark er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk. Padleforbundet og lokale padleklubber har bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter.

Foto: Birgitte Wold Dahl

Foto: Birgitte Wold Dahl