Prosjektframdrift

Ro- og padleled Oslofjorden er når dette skrives:

 

  • en strekning på 399 kilometer fra Halden i øst via Oslo i nord til Risør i sør.
  • mer enn 3 000 kilometer med lokale padleruter i Oslofjorden i en egen padle-app.
  • fire padlehuker, og det kommer antakeligvis en femte i løpet av høsten.
  • flotte infotavler flere steder langs leden.

Du finner rutene og kan loggføre egen padling i appen Padleruter.

Bildene er fra den offisielle åpningen av padlehuken på Risholmen ved Fredrikstad.

Fra den offisielle åpningen av padlehuken på Risholmen Fra åpningen av padlehuken på Risholmen