Prosjektframdrift

Vi jobber hardt med å utvikle landingssiden Padleruter.no og en App som viser alle rutene (ikke klare enda).

Ro- og padleled Oslofjorden er når dette skrives:

  • En strekning på 399 kilometer fra Halden i øst via Oslo i nord til Risør i sør.
  • Mer enn 3 000 kilometer med lokale padleruter i Oslofjorden.
  • En padlehuk er satt ut i Bispevika i Oslo, og det er planer om åtte til fordelt på hele leden.
  • Det er utarbeidet og satt ut informasjonsplansjer mange steder langs leden.
Munken i Oslo havnebasseng