Støtte fra forbundet

Norges padleforbund har øremerket midler til å støtte opp om tilbud og tiltak for inkludering av funksjonshemmede i padling.

Klubber kan søke om tilskudd til å starte opp tilbud – eller kanskje det er behov for å videreutvikle eksisterende tilbud. Tiltak det søkes støtte til må i hovedsak være rettet mot barn, ungdom og unge voksne mellom 6 og 35 år.

Eksempler på hva det kan søkes om tilskudd til:

- Oppstart av nye tiltak for økt aktivitet 

- Samarbeid mellom klubber for et bedre tilbud regionalt

- Ulike typer av rekrutteringstiltak

- Deltakelse på f.eks temakurs eller tolkekurs

Spørsmål?
Sendes til: martin@padleforbundet.no