Hjelpemidler

Padling er en populær aktivitet. Med enkle tilpasninger, stabile kajakker og spesial tilpasset utstyr blir padling tilgjengelig for veldig mange mennesker.

Creatingability er et amerikansk selskap som har spesialisert seg på hjelpemidler for padleaktivitet. På kurs og samlinger i regi av Norges Padleforbund bruker vi utstyr fra Creatingability. Bano Life er videreforhandler for dette tilbehøret i Norge og brukere med funksjonsnedsettelse kan søke om dette som aktivitetshjelpemiddel gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

Tilgjengelig spesialtilpasset utstyr:

Sete, utrigger, kayak chariot (kajakktralle),
hjelpestativ for inn- og utstigning, støtteputer,
åregrep for håndledd, grepsforsterker og
åreholder for padling med en arm.

Spørsmål: martin@padleforbundet.no