Kompetanse

Norges Padleforbund kan bistå med kompetanseheving for klubber som ønsker å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede.

Norges Padleforbund skal i den grad det er mulig arbeide for at det gis et tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede i nærmiljøet og klubbene. En viktig del av dette arbeidet er å øke kompetansen hos klubbene.

ETU Para / Ledelse Funksjonshemmede er en påbygningsmodul i Våttkortstigen som gir Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere økt kompetanse og erfaring med å tilrettelegge padling for funksjonshemmede. Kurset legges opp som en helgesamling i samarbeid mellom naturlige arenaer og møtesteder (f. eks helsesportsenter) for funksjonshemmede og NPF. Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praksis. Sammen med to mentorer gjennomfører klubbinstruktørene grunnkurs for senterets «brukere» (funksjonshemmede) og fagansatte. Samarbeidet gir en unik mulighet og nyttig erfaring for våre klubbinstruktører som får møte funksjonshemmede padlere på alle nivåer. Helgen er viktig for å skape nettverk og engasjement rundt padleaktiviteter for funksjonshemmede. NPF arranger kurs en til to ganger i året. Kurs legges ut på terminlisten.

ETU Ledelse Psykisk helse er en påbygningsmodul i Våttkortstigen som gir Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere økt kompetanse og erfaring med å tilrettelegge padling for personer med psykiske utfordringer. Kurset legges opp som en helgesamling i samarbeid mellom naturlige arenaer og møtesteder (f. eks helsesportsenter) og NPF. Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praksis. Sammen med to mentorer gjennomfører klubbinstruktørene grunnkurs for målgruppen og eventuelt fagansatte. Samarbeidet gir en unik mulighet og nyttig erfaring for våre klubbinstruktører som får møte padlere med psykiske utfordringer på alle nivåer. Helgen er viktig for å skape nettverk og engasjement rundt padleaktiviteter for målgruppen. Påbyggingsmodulen er et godt utgangspunkt for å starte opp et tilbud om Padling på Dagtid i egen klubb. NPF arranger kurs en til to ganger i året. Kurs legges ut på terminlisten.

I vårt kompendie kan du lese om forskjellige typer funksjonsnedsettelser, hva det betyr for padleaktiviteten og hvordan vi enkelt kan tilrettelegge aktiviteten.

Kontakt: martinlillehagen.hanssen@padling.no