Gratis Aktivitetslederkurs i Livredning ute for NPF-klubber

05.04.2022 09.18.51

Norges Padleforbund tilbyr klubbene gratis Aktivitetslederkurs i Livredning ute for å hjelpe dere med å holde egne kurs og dermed øke sikkerheten.


Hvis du er interessert, så kan du ta kontakt med din lokale padleklubb og sjekke om dette er interessant for dem. Klubben kontakter deretter NPF. Følgende kurs tilbys gratis til to til tre deltakere fra hver klubb i 2022 og må tas i denne rekkefølgen for å bli aktivitetsleder:

1) Grunnkurs Livredning Ute (16 timer)
2) Førstehjelpskurs (12 timer)
3) Aktivitetslederkurs Livredning Ute (16 timer)

Kursene vil arrangeres regionsvis. Valg av kurssted blir annonsert etter at vi har fått oversikt over interessen. Reiseutgifter til eventuelt kurssted dekkes av den enkelte klubb/deltager.

Frist for påmelding av deltagere er 25. april 2022 og sendes klubbvis til:

heidi@padleforbundet.no

Les mer om Livredningskurs ute her.

Foto: Thomas Pindard / NPF

Foto: Thomas Pindard / NPF

Tags: #Generelt