Grunnkurs Livredning

Mål

Planlegge, gjennomføre og evaluere trygg ferdsel i, på og ved vann. Deltakeren introduseres for selvberging og livredning. 

Etter endt kurs har deltakeren gjennom praktiske øvelser lært å bruke redningsline, livbøye, flytemidler, samt farkoster som kajakk og kano som kan være aktuelle å bruke innen livredning.

Deltakeren skal gjennomføre søk etter savnet person i vannet samt gjennomføre hjerte-lungeredning (HLR).

Delmål

Vannøvelser:
På grunnkurs livredning har vi tid til å gå grundigere inn på ferdighets- og kunnskapsmål som er å vite om og under veiledning:

(Krav til ansvarsperson - må forstå og selvstendig utføre punktene i grunnkurs livredning)

 • Personlig bekledning og utrustning (PBU)
 • Vurdere risiko ved vannaktiviteter ute, og reflektere over dette
 • Bruke redningsvest og flytevest på korrekt måte
 • Gjennomføre grunnleggende vanntilvenning - for eksempel sprute / flyte / svømme / dykke
 • Gjennomføre kameratredning
 • Rop ut - rekk ut - kast ut - ro ut - svøm ut
 • Gjennomføre enkle søk og hente opp gjenstand fra bunn
 • Gjenkjenne en person som er i ferd med å drukne
 • Gjennomføre coasteering (svømming/ hopping / bading) med sporløs ferdsel
 • Førstehjelp
 • Vite om og under veiledning (på tlf. med 113) gjennomføre pasientundersøkelse i henhold til grunnleggende ABC
 • Vite om og under veiledning (på tlf. med 113) gjennomføre HLR
 • Vite om og selvstendig utføre enkle tiltak mot hypotermi
 • Vite om og behandle av mindre sårskader skader og kutt
 • Vite om rygg- og nakkeskader, blødninger og brudd

Krav til deltakelse
Ingen, men det anbefales at deltakeren er villig til å forsøke å gå i vannet
Trenger ikke være svømmedyktig

Varighet
16 timer

Organisering
Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. Opplæringen foregår i skjermet farvann utendørs og eventuelt delvis i basseng
Pedagogisk personale må sette seg inn i følgende Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi (svommedyktig.no) 

Evaluering
Deltatt og gjennomført noen av øvelsene i vann

Ansvarspersoner
Må være på nivå forstått og selvstendig gjennomført

Kursarrangør
NPF, RS, NTNU

Kurslærer
Aktivitetsledere og veiledere

Økonomi
Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar
Vannglede er i fokus. Veileder vurderer ut fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.