Førstehjelpskurs

Kursbeskrivelse

Førstehjelpskurset baserer seg på samme innhold og metodikk som Akutthjelperkurset til Redningsselskapet.

Det er redningsselskapet som har ansvar for å gjennomføre førstehjelpskurs livredning.


Velkommen til RS Akutthjelperkurs (sjoredningsskolen.no)