Aktivitetslederkurs Livredning ute

Mål

Deltakeren lærer å lære bort metoder og teknikker rundt livredning og å lede grupper i fjæra og skjærgården. Etter endt aktivitetslederkurs kan deltakeren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs livredning i skjermet farvann.

Delmål

 1. Organisasjon
  1. Kjenne til virksomheten til Norges Padleforbund, Redningsselskapet og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

 2. Pedagogikk – forstå og anvende utforskende læringsmetoder
  1. Oppdagende læring
  2. Situasjonsbestemt læring
  3. Leiker og aktiviteter i undervisningen

 3. Didaktikk – forstå og anvende øktplan i aktivitetsplanleggingen
  1. Planlegge undervisningopplegg
  2. Gjennomføre undervisningopplegg
  3. Evaluere undervisningsopplegg

 4. Forstå og anvende konkrete undervisningsmetoder og prinsipper for læring.
  1. Hel-metoden
  2. Del-metoden
  3. Problemmetode
  4. Instruksjonsmetode
  5. Baning

 5. Sikkerhet – forstå og anvende
  1. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  2. Gjennomføre aktivitet iht. risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  3. Evaluere aktivitet med tanke på sikkerhet
  4. Organisasjonens alarmplan

 6. Vannøvelser i sjø
  Selvstendig utføre:
  1. Kjenne på vann i bevegelse
  2. Coasteering. Identifisere trygg ferdsel i fjæra
  3. Ihoppsmetoder
  4. Rescue dive
  5. Sittende kontrollert ihopp
  6.  Splitthopp
  7. Trygg ilandstigning i sjø (0.5 – 1 meter bølger)
  8. Ilandstigning med en person (0.5 – 1 meter bølger)
  9. Teknikker for bruk av kasteline
 1. Vannøvelser i basseng.
  Selvstendig utføre: 
  1. Trå vann
  2. Svømme med klær
  3. Trå vann vann med klær
  4. Ta av og på klær i vann
  5. Hente gjenstand på bunn 1,5 – 4 meter
  6. Svømme 25 meter under vann
  7. Svømme på rygg en runde (75 m) i basseng med maske fylt med vann.
  8. Svømme 400 meter med svømmeføtter.

 2. Personlig bekledning og utrustning (PBU)
  1. Tørrdrakt / våtdrakt
  2. Underbekledning
  3. Lue, hansker, hette
  4. Sko
  5. Hjelm
  6. Flytevest
  7. Kasteline
  8. Hodelykt
  9. Svømmeføtter

 3. Kjenne til og kunne anvende allemannsretten
  1. Finne egnet arena for læring ved, i og på vann utendørs
  2. Sporløs ferdsel

 4. Kjenne til Læreplan for kroppsøving / svømmeopplæring KRO 01-05
  1. vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølberging i vann
  2. forstå og gjennomføre livberging i på og ved vann ute i naturen
  3. forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp
  4. vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter, forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel

 

Krav til deltakelse

 • Gjennomført grunnkurs livredning og førstehjelpskurs livredning.
 • Kan delta på aktivitetslederkurs ved fylte 16 år. Må være fylt 18 år for å være ansvarlig for kurs.
 • Det forutsettes at deltaker er trygg i vann, fysisk skikket og kan svømme.
 • Det anbefales 16 timer ferdighetstrening i vann før oppmøte - se krav i punkt 9.

Varighet
16 timer

Organisering
Basseng og ute

Evaluering
Bestått

Kursarrangør
NPF, RS og NTNU

Kurslærer
Veileder livredning

Økonomi
Kursarrangør fastsetter kurspris 

Kommentar
Det forutsettes at deltaker er trygg i vann, fysisk skikket og kan svømme.