Introduksjonskurs Livredning

Mål

 Praktisere trygg ferdsel i, på og ved vann. Deltakeren introduseres for selvberging og livredning. 

Delmål

 • Kjenne til bruk av redningsline, livbøye og andre flytemidler som kan være aktuelle å bruke innen livredning.
 • Ferdes trygt ut i vannet og opp igjen.
 • Flyte og orientere seg i vannet. 
  • Bruke redningsvest og flytevest på korrekt måte
  • Svømme 20 meter på mage og rygg i kaldt vann med flytemiddel
    
 • Ilandføre jevnstor person 
 • Utføre redning med forlenget arm (for eksempel redningsline, redningsbøye)
 • Gjennomføre svømming/ bading med sporløs ferdsel 
 • Gjennomføre søk og hente opp gjenstand fra bunn
 • Søke etter savnet person i vannet.
 • Utføre hjerte-lungeredning (HLR). 
 • Pedagogisk personale og andre relevante yrkesgrupper må kjenne til Rundskriv 1- 2008 (Utdanningsdirektoratet, 2015)

Krav til deltakelse

 Fysisk skikket til å være i vannet. Ellers ingen. 

Varighet

 3 timer.

Organisering

 Kveld eller halvdagskurs avhengig av arrangør. Utendørs livredningsprøve kan gjennomføres med våtdrakt om ønskelig. 

Evaluering

 Gjennomført.

 

Kurs-arrangør

 Universiteter og høgskoler/ NPF/Klubbene

Kurslærer

 Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi

 Arrangør fastsetter kursavgift.

 

Kommentar

 Vannglede er i fokus. Teknikkene vises og læres på en kvalitativt pedagogisk måte som gjør deltakeren i stand til å mestre og finne glede gjennom bruk av vann som metode. 

 Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.