Livredning ute

Norges Padleforbund har i samarbeid med NTNU etablert forsknings- og utviklingsprosjekt i livredning. Per i dag eksisterer introduksjonskurs og grunnkurs livredning, som inngår i Våttkortsystemet. Ambisjonen videre er at dette skal bli en livredningsstige som er i kontinuerlig utvikling.

Målet er at ingen skal drukne! Prosjektet skal bidra til dette ved å tilby et transparent opplæringssystem som skal bedre kompetanse i å ferdes trygt på, ved og i vann. Oppdagende læring, mestring og erfaringsutveksling danner grunnlag for felles forståelse og livredningskompetanse hos deltakeren. 

For padlere vil dette styrke den generelle kompetansen som går på metode rundt sikkerhet på sjø, vann og vassdrag. Det kan for eksempel være å ferdes ved vann, bruke og arbeide med tau, samt styrke kompetansen i livreddende førstehjelp. I tillegg vil dette også gi økt rekruttering til padling. 

NTNU har det faglige ansvaret for å foreslå oppnevning og oppfølging av aktivitetsledere som skal være med i oppstarten av kursstigen. Beslutninger tas i samråd med NPF.

Vi jobber mot at kurs i livredningsstigen skal være åpne og tilgjengelig på lik linje med andre Våttkortkurs. 

Arbeidet videre legges opp ved:

  • Gjennomføring av intro- og grunnkurs livredning.
  • Arbeid rundt utvikling av individuelle øktplaner til kurs.
  • Seminarer og samlinger for erfaringsutveksling og utvikling.
  • Utarbeidelse av konkrete øvingsbilder på stillfoto og video.
    Se for eksempel ActioSwim Google Play for Android og AppStore for Iphone.
  • Utarbeidelse av teknikkurs og aktivitetslederkurs. Mål om lansering 1. April 2021.
  • Utarbeidelse av videregående- og veilederkurs.  Mål om lansering 1. April 2022.

Les mer om prosjektbeskrivelsen hos NTNU: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=596192