Padletinget 2023

30.11.2022 09.16.17

Dato og sted er satt for Padletinget 2023

Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport 

Dato: Fredag 14. – lørdag 15. april 2023

Reiseutgiftsfordeling benyttes for de ordinære representantene fra alle klubbene. Dvs. at et snitt i reiseutgifter regnes ut slik at de langveisfarende ikke betaler mer enn de kortreiste. Hotellkostnader inngår ikke, kun reisen. Tidligere reisekostander pr delegat har vært mellom kr 1.000 og 1.300 kr. I tillegg kommer mat og hotell. Mer informasjon om reisefordelingen vil bli gitt på Tinget. Ta vare på reisekvitteringer / bilag!

Innkalling med informasjon, påmeldingsskjema og frister sendes klubbene i god tid før tinget.

Tingdokumenter blir tilgjengelig på egen underside for tinget: https://www.padling.no/norges-padleforbund/tingdokumenter/tingdokumenter-2023/

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Generelt