Trener 1 Surfski

Under utvikling

Hovedmål

 

Innhold

 

Krav til deltakelse

 

Varighet

 

Organisering

 

Evaluering

 

Kurs-arrangør

 

Kurslærer

Aktivitetsledere

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar