Dommerkurs Polo

Dommerkurs polo

Hovedmål

Deltageren introduseres gjeldende ICF polo regler. Etter teori og praksis vi deltageren klare å dømme klubb og nasjonale turneringer.

Delmål

  • Bli kjent og gjennomføre ICF Canoe polo regler
  • Tidlig bruk av dommertegn
  • Rollen av sekretariat (tidstaking, kamp protokoll, linje dommer)
  • Forståelse av dommerteknikker og hvordan det påvirker en kamp

Krav til deltakelse

Ingen

Varighet

16 timer

Organisering

Helg eller kveldskurs avhengig av arrangør

Evaluering

Gjennomført kurs. Bestå en skriftlig prøve. Dømming av 3 nasjonale kamper på en tilfredlig måte. Evalueres av, dommer level 2 eller trener.

Kurs-arrangør

NPF/klubbene/ kommersielle aktører

Kurslærer

Dommer level 2 eller trener

Økonomi

Arrangør fastsetter kursavgift

Kommentar

Etter endt kurset vil deltageren være kompetent til å domme, og påta seg sekretariat oppgaver på klubb og nasjonale kamper.