Teknikkurs Packraft

Hovedmål: Deltakeren får en grundig gjennomgang av de teknikker som brukes med farkosten, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren padle med god teknikk i elv opp til grad 3.

Innhold

- sittestilling
- fremdriftstak.
- sveipetak.
- padle bakover.
- lave støttetak.
- hengetak (sculling).
- hengetak (sving).
- kanting av båten i elva.
- inn og ut av bakevjer.
- traversering.
- endring av retning i elva.
- kombinasjonstak 
- padling med vekt i og på båt (Sekk oppå sammenliknet med pakking inni tubene i båten.)

Teori

- Elvelære.
- Teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.
- Momenter ved tur, som åpne vann, vind, kulde osv. 

Krav til deltakelse:     
Padlet minimum en sesong
Beherske egenredning på flatt vann
Sikkerhetskurs

Varighet:         
16 timer.

Organisering: 
Kurset går over en helg.

Evaluering:     

Kursarrangør: 
Veileder Packraft 

Kurslærer:       
Veiledere Packraft.

Økonomi:         -

Kommentar:   
Kurset er lagt opp slik at alle deltakerne får utbytte av å være der. Når det jobbes med kapasitetsanalysen, er nettopp med individets behov i fokus. Mesteparten av tiden går med til praktisk trening. Teorien kan med fordel tas på/ved elva, når deltakerne trenger en pause.

Packraftkurs i Engerdal

Foto: George Travis