Sikkerhetskurs Packraft

Hovedmål

Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon, men det forventes å kunne 8-tallsstikk, overhåndsknute, pålestikk og bruk av prusik samt karabiner og ankerfesteteknikker..

Innhold
Teoridel:

Elvelære

Litt om strømforhold i elva. Kraft, hastighet etc.
Faremomenter: stein, valser, trær, kulde, flom etc.
Synfaring
Vanskelighetsgradering

Forebyggende sikkerhet
Unngåelse: Planlegging, med sikkerhetsvurdering samt dagsfersk vurdering av omstendigheter, vær og vannstand.

Utstyr - med spesiell vekt på:
Sikkerhets- og redningsutstyr; Kasteline, karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape, trinser, årekrok, flytevest (oppdriftskrav), kuhale, etc.

Førstehjelp:
Drukning, hypotermi, førstehjelp ved vanlige skader (Kutt, hjernerystelse, armbrudd, forstuinger, skader av ledd.) Klubbene anbefales å avholde egne førstehjelpskurs. For eksempel tilbyr Norges Røde Kors kurs som varer en kveld.

Bruk av tau:
Det stilles krav til at deltakerne kan sette opp og bruke et Z-drag med de knuter og bruk av utstyr dette innebærer. (Det kan godt settes av litt tid til å trene på knuter under gjennomgangen i teoridelen.)
Vurderinger av bruk av tau på båt, spesielt kano/packraft (ankerpunkt, sekkfester).
Forskjellen på å redde en kajakk, packraft og kano i flytende eller fast i elva.
Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.
Organisering.

Innhold:

Redning

 • Egenredning
  • I båt. Hvordan redde seg ut av valser, stein og trær.
  • Svømming. Valser, stein, trær.
  • Oppførsel i kritiske situasjoner.
 • Redning fra båt.
  • Redning av svømmer (bevisst og bevisstløs).
  • Redning av utstyr.
 • Redning fra land.
  • Redningsmetoder ved fastkiling. (Pinning).
  • Redning av tunge ting (f.eks. fullastet packraft)
  • Metoder for kraftutveksling.
 • Redning av fotkile i elv
 • "Live bait"-redning (person på land fester tau på annen person, som aktivt hopper ut og griper en som ikke kan/klarer å redde seg selv.)
 • Trygg frakt på tvers av elv (skade på «feil side av elva»).

Praksisdel:

Tørrtrening med line på land, kasting etter mål.
Trening med bruk av kasteline i elva. For eksempel redning av svømmer med kasteline.
Z-drag. Deltakerne monterer opp systemet flere ganger med forskjellige oppgaver hver gang. Poengter forskjeller i draktaften som benyttes. Det er svært viktig at alle knuter knytes opp for hver gang. 

Krav til deltakelse:      
Gjennomgått Grunnkurs. Kan ta sikkerhetskurs sesongen etter.

Varighet:         
16 timer.

Organisering:  
Teoridelen kan kjøres i sin helhet på 8 timer, eller deles opp i flere enheter. Praksisdelen bør kjøres i sin helhet i løpet av en dag.

Evaluering:      

Kursarrangør/Kurslærer:       
Veileder Packraft

Økonomi:         
Fastsettes av arrangør

Kommentar:   
Innholdslista er lang, men enkle redningsaksjoner med tau bør prioriteres. Drilling er essensielt. Det er ønskelig, men ikke påkrevd å teste redning av packraft i forhold til kajakk i elv.