Introkurs Packraft

Hovedmål:

Deltakeren skal introduseres til utstyret, sikkerhetsaspekter og redningsteknikker, basisteknikker for flatt vann med spesielt fokus på fremdriftstaket. 

Kunnskap om utstyret:

Båten: Riktig lufttrykk (båt og sete), god ryggstøtte, eventuell fotstøtte og knereimer.
Spruttrekket: Typer, hva og hvorfor.
Åra: Grep, vridning, lengder, åretype.
Flytevesten: Typer og bruk (alle på kurset må ha godkjent padlevest)
Hjelm: Typer og bruk (alle på kurset må ha egnet hjelm).
Bekledning og hypotermi

Padleteknikk:

Sittestilling: God holdning, noe å ha føttene mot, viktig med sete.
Fremdriftstak: Bruke kroppen, padle tett og vertikalt.
Sveipetak: Forlengs og baklengs.
Padle bakover: Viktig å beherske ved tur på elv, samt fin oppvarming.

Sikkerhet:

Ut av båt, teknikk for å ikke sitte fast.
Entring av båten fra vannet: Primær redningsteknikk
Kameratredning i elv: Viktig redningsteknikk når flere padler sammen 

Krav til deltakelse: 
Åpent for alle

Varighet:       
2-3 timer.

Organisering: 
Introduksjonskurset kan avholdes på flatt vann eller i basseng.

Evaluering:     
Det foretas ingen evaluering.

Kursarrangør/Kurslærer:       
Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi:         
Klubbene avholde denne typen introduksjonskurs for å rekruttere, skape aktivitet og spre padleglede, med mål om å få deltaker på et grunnkurs.

Kommentar:   
Et introduksjonskurs er ment å spre padleglede for alle, men også gi deltakeren et hensiktsmessig utvalg av elementære teknikker. Sikkerhetsaspektet er også vesentlig.

Foto: Bjørn Tore Moen

Foto: Bjørn Tore Moen