Sikkerhetskurs Elv

Sikkerhetskurs elv

Hovedmål

Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon.

Innhold

Teoridel:

Elvelære

 • Litt om strømforhold i elva. Kraft, hastighet etc.
 • Faremomenter: stein, valser, trær, kulde, flom etc.
 • Synfaring.
 • Vanskelighetsgradering.

Forebyggende sikkerhet

 • Utstyr - med spesiell vekt på: Sikkerhets- og redningsutstyr; Kasteline, karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape, trinser, årekrok, flytevest (oppdriftskrav), kuhale, etc.
 • Førstehjelp: Drukning, hypotermi, førstehjelp ved vanlige skader (Kutt, hjernerystelse, armbrudd, forstuinger, skader av ledd.) Klubbene anbefales å avholde egne førstehjelpskurs. For eksempel tilbyr Norges Røde Kors kursing som varer en kveld.
 • Taulære. Det stilles krav til at deltakerne kan sette opp og bruke et Z-drag med de knuter og bruk av utstyr dette innebærer. (Det kan godt settes av litt tid til å trene på knuter under gjennomgangen i teoridelen.)
 • Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.
 • Organsisering.

Redning

 • Egenredning
  • I båt. Hvordan redde seg ut av valser, stein, trær.
  • Svømming. Valser, stein, trær.
  • Oppførsel i kritiske situasjoner.
 • Redning fra båt.
  • Redning av svømmer (bevisst og bevisstløs).
  • Redning av utstyr.
 • Redning fra land.
  • Kastelina.
  • Redningsmetoder ved fastkiling. (Pinning).
  • Metoder for kraftutveksling.

Praksisdel:

 • Tørrtrening med line på land, kasting etter mål.
 • Trening med bruk av kasteline i elva. For eksempel redning av svømmer med kasteline.
 • Z-drag. Deltakerne monterer opp systemet flere ganger med forskjellige oppgaver hver gang. Poengter forskjeller i draktaften som benyttes. Det er svært viktig at alle knuter knytes opp for hver gang.

Krav til deltakelse

Gjennomgått Grunnkurs. Kan ta sikkerhetskurs sesongen etter.

Varighet

16 timer.

Organisering

Teoridelen kan kjøres i sin helhet på 8 timer, eller deles opp i flere enheter. Praksisdelen bør kjøres i sin helhet i løpet av en dag.

Evaluering

 

Kursarrangør

 

Kurslærer

 

Økonomi

-

Kommentar

Innholdslista er lang, men enkle redningsaksjoner med tau bør prioriteres. Drilling er essensielt.