Aktivitetslederkurs Packrafting

Hovedmål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs Packraft, samt klubbturer på kjente elver. 

Teori:

Om NPF og utdanning/Våttkort
Instruksjonsmetodikk
Organisering
Risikohåndtering
Pakking av Packraft for tur
Padling på åpent vann/hav
Tilrettelegging for padlere med spesielle behov
Treningslære inkludert forebygging av skulderskader
Feilretting
Hypotermi, livredning og førstehjelp

Praktiske øvelser:

Teknikk til grad 3
Gruppeledelse ved og på vannet
En av dagene i kurset kan godt legges opp som tur i egnet elv, men ikke noe krav

Krav til deltakelse:

Grunnkurs
Sikkerhetskurs
Teknikkurs
Beherske kamerat- og egenredning
Padlet i minst 2 sesonger - 15-20 turer i sesongen
Komfortabel med å redde andre i elv grad 3
Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs/livredningskurs 

Varighet:
16 timer

Organisering:
Teori: 4 timer
Praksis: 12 timer 

Evaluering:
Tilfredsstille kravene til teknikk og ledelse

Kursarrangør:
NPF

Kurslærer:
Veileder

Økonomi:
Berettiget til å motta VO-midler. Kontakt NPF.