Teknikkurs Elv Packraft

Teknikkurs elv Packraft

Hovedmål      
Deltakeren får en grundig gjennomgang av de teknikker som brukes med farkosten, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren padle med god teknikk i elv opp til grad 3.

Innhold           
- sittestilling
- fremdriftstak
- sveipetak.
- padle bakover.
- lave støttetak.
- hengetak (sculling).
- hengetak (sving).
- kanting av båten i elva.
- inn og ut av bakevjer.
- traversering.
- endring av retning i elva.
- Elvelære. Litt teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva. 

Krav til deltakelse:
Padlet minimum en sesong
Beherske egenredning på flatt vann
Sikkerhetskurs

Varighet: 16 timer.

Organisering: Kurset går over en helg.

Evaluering:      

Kursarrangør: Veileder elv packraft eller kajakk

Kurslærer: Veileder NPF.

Økonomi:

Kommentar: Kurset er lagt opp slik at alle deltakerne får utbytte av å være der. Når det jobbes med kapasitetsanalysen, er nettopp med individets behov i fokus. Mesteparten av tiden går med til praktisk trening.

Packraftkurs i Engerdal

Foto: George Travis