Tingdokumenter 2021

Praktiske gjennomføringen av det digitale Padletinget

GoPlenum er et digitalt møteverktøy. Her får påmeldte / registrerte delegater tilgang til møtedokumentene, og det er her de stemmer. Delegatene trenger en mobil (smarttelefon), nettbrett eller PC for å stemme.

De klubbene som har meldt inn delegater, må sikre seg at disse registrerer seg i GoPlenum. Dette gjøres ved at hver enkelt av representantene / delegatene fyller ut dette skjemaet: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq96wsEcwipAqEmu6pBynSxUNUZQV0E3WjM5RjBPMlRVMlYzMlFWMjc0VC4u. Merk at det kun er delegater meldt inn fra klubbene som vil bli godkjent som brukere i systemet

Registrerte delegater vil motta invitasjonslink, veiledning og videolinker. I tillegg er det satt opp et kort kurs i GoPlenum, torsdagen før Padletinget. Her vil delegatene veiledes gjennom de forskjellige trinn og får mulighet til å stille spørsmål. 

  • Teams-møte med opplæring av delegater finner sted torsdag 18. mars 2021 kl 20-21,direktelink til møtet - HER
  • Les mer om GoPlenum - HER
  • Følg videoveiledning - HER
  • Teamsmøte for selve Padletinget - HER

Dokumenter for Padletinget 2021:

Protokoll Padletinget 2021

Evauering av tinget

Innkalling m/påmeldingsskjema, fullmaktsskjema og forslag til Tinget

Utlysning av styre, kontrollutvalg og sanksjonsutvalg

Årsrapport 2019

Økonomisk årsberetning 2019

Årsregnskap 2019

Kontrollutvalgets beretning 2019

Protokoll Padletinget 2019

Revisjonsberetning 2019

Forslag til ny lov NPFs lov
- Gammel lov med markert der det endres i nytt forslag
- Sporede endringer i særforbunds-lovnormen

Forslag til ny Virksomhetsplan

Årsrapport 2020

Årsregnskap 2020

Kontrollutvalgets beretning 2020

Valgkomitéens innstilling

Revisjonsberetning 2020

Saksliste med sakspapirer tinget 2021

Forsikringsbevis og vilkår
- Infofilm om idrettens skadetelefon