Toppidrettsmodellen

Handlingsplan for Toppidrett NPF

Overordnet

Denne Handlingsplanen skal underbygge og beskrive hvordan toppidretten er organisert innenfor flatvann (sprint og maraton) i Norges Padleforbund, og skal underbygge at målene i Virksomhetsplanen kan nåes. Planen beskriver også ansvar, oppgaver og organisering av yngre årsklasser, som skal sikre oss god rekruttering og en langsiktig plan for måloppnåelse.

Vi skal strekke oss etter OLT modellen – lede og trene best i verden. Det krever dedikerte utøvere, godt samarbeide med trenerne og et profesjonelt støtteapparat. I tillegg skal klubbene sørger for gode treningsmiljøer med kvalifiserte trenere som underbygger målsettingen.

Vi skal bygge trenings- og prestasjonskultur med tydelige krav til ambisjoner/mål og toppidrettsstrategi i tråd med OLTs utviklingsmodell.

I samarbeidet med OLT foregår toppidrettssatsingen gjennom samspillsmodellen og landslagsmodellen, der særforbundene har ansvar for egen toppidrett, mens Olympiatoppen har det overordnete ansvaret for resultatutviklingen i norsk toppidrett.

Som en del av måloppnåelsen skal NPF jobbe for å utvikle og motivere ledere og trenere til å lede og trene best i verden. NPF skal jobbe for å forbedre kjønnsbalanse blant norske utøvere på internasjonalt toppnivå og forbedre kjønnsbalanse blant trenere og ledere i norsk toppidrett.

For å nå disse målene er vi avhengig av at aktuelle klubber bidrar til at disse mål kan nåes.

Denne planen beskriver rammer og omfang for lagene innenfor sprint/trenere med dedikerte trenere i begrensede stillinger.

Handlingsplanen i sin helhet finner du her: Handlingsplan toppidrettsmodellen