Styreprotokoller

Her finner du styreprotokoller, nyest ligger øverst.

Tingperiode 2023-2025

Protokoll Styremøte 9-23-25

Protokoll Styremøte 8-23-25

Protokoll Styremøte 7-23-25 (Untatt offentligheten)

Protokoll Styremøte 6-23-25

Protokoll Styremøte 5-23-25

Protokoll Styremøte 4-23-25

Protokoll Styremøte 3-23-25

Protokoll Styremøte 2-23-25

Protokoll Styremøte 1-23-25 (Untatt offentligheten)

 

Tingperiode 2021-2023

Protokoll Styremøte 16-21-23

Protokoll Styremøte 15-21-23

Protokoll Styremøte 14-21-23

Protokoll Styremøte 13-21-23

Protokoll Styremøte 12-21-23

Protokoll Styremøte 11-21-23

Protokoll Styremøte 10-21-23

Protokoll Styremøte 9-21-23

Protokoll Styremøte 8-21-23

Protokoll Styremøte 7-21-23

Protokoll Styremøte 6-21-23

Protokoll Styremøte 5-21-23

Protokoll Styremøte 4-21-23

Protokoll Styremøte 3-21-23

Protokoll Styremøte 2-21-23

Protokoll Styremøte 1-21-23

 

Tingperiode 2019-2021

Protokoll Styremøte 15-19-21

Protokoll Styremøte 14-19-21

Protokoll Styremøte 13-19-21

Protokoll Styremøte 12-19-21

Protokoll Styremøte 11-19-21

Protokoll Styremøte 10-19-21

Protokoll Styremøte 9-19-21

Protokoll Styremøte 8-19-21

Protokoll Styremøte 7-19-21

Protokoll Styremøte 6-19-21

Protokoll Styremøte 5-19-21

Protokoll Styremøte 4-19-21

Protokoll Styremøte 3-19-21

Protokoll Styremøte 2-19-21

Protokoll Styremøte 1-19-21

 

Tingperiode 2017-2019

Protokoll Styremøte 15-17-19

Protokoll Styremøte 14-17-19

Protokoll Styremøte 13-17-19

Protokoll Styremøte 12-17-19

Protokoll Styremøte 11-17-19

Protokoll Styremøte 10-17-19

Protokoll Styremøte 9-17-19

Protokoll Styremøte 8-17-19

Protokoll Styremøte 7-17-19

Protokoll Styremøte 6-17-19

Protokoll Styremøte 5-17-19

Protokoll Styremøte 4-17-19

Protokoll Styremøte 3-17-19

Protokoll Styremøte 2-17-19

Protokoll Styremøte 1-17-19