Møtereferater kontrollutvalget

Her finner du møtereferatene til kontrollkomiteen:

Tingperiode 2023-2025

Møte 1 og 2

Møte 3

Møte 4

Møte 5

Møte 6

Tingperiode 2021-2023

Møte 1

Møte 2

Møte 3

Møte 4

Møte 5

Møte 6

 

Tingperiode 2019-2021

Møte 1

Møte 2

Møte 3

Møte 4

Møte 5

Møte 6

Møte 7

Møte 8

Møte 9