Trenerkurs - Våttkort

Introkurs

Deltageren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltageren gjennom praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, vest og deltageren har gode forutsetninger for ett langt og sikkert padleliv uten belastningsskader. Kurset skal motivere flest mulig til å holde på lengst mulig med padling.

Krav til deltagelse: Svømmedyktig og alder 10år.
Varighet: 2-3 timer

Grunnkurs (GK)

Deltageren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltageren gjennom praktisk øvelse tilegnet seg god balanse og teknikk. Deltageren er kjent med enkle sikkerhetsrutiner og regler innen grenen. Kurset skal motivere flest mulig til å holde på lengst mulig med padling.

Kurset består av ti økter som har progresjon gjennom alle øktene. Øktene har fokus på balanse, motorikk og teknikk gjennom lek. Klubbene oppfordres til å bruke disse ti øktene som utgangspunkt for sine grupper med nye padlere. Øktplanene tar utgangspunkt i padlere i alderen 10-12år.

Krav til deltagelse: Svømmedyktig og alder 10år.
Varighet: 20 timer

Grunnkurs 2 (GK2)

Deltakeren får en forståelse for gode tekniske, taktiske og sikkerhetsmessige løsninger. Etter endt kurs kan deltakeren på egenhånd utføre gode treningsøkter med fokus på utholdenhet, hurtighet, balanse eller startfasen. Kurset skal motivere flest mulig til å holde på lengst mulig med padling og gi dem ett godt teknisk grunnlag for å bli fremtidige toppidrettsutøvere.

Kurset består også av ti økter med progresjon gjennom alle øktene. Øktene har fortsatt fokus på teknikk, men i forhold til GK vil flere økter nå bestå av klokkeintervaller eller distanser som forbedrer de egenskapene som er målet for økta. Utøverne introduseres for gode øktmodeller og skal lære å gjennomføre treningsøkter på en god måte. Øktplanene tar utgangspunkt i padlere i alderen 10-14år.

Krav til deltagelse: Grunnkurs.
Varighet: 20 timer

Tanken med GK og GK2 er at klubbene starter ett nybegynnerkurs på våren så har en mulighet til å gjennomføre GK før sommeren og GK2 etter sommeren med samme gruppa.

 Forslag til ØKTPLANER FOR INTROKURS OG GRUNNKURS FINNER DU HER

Trener 1 kurs

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikk, regler, taktikk og god sikkerhetstenkning. Etter endt Trener 1 kurs kan deltakeren planlegge og gjennomføre gode og gjennomtenkte klubbtreninger. Deltakeren kan også holde Introduksjonskurs, Grunnkurs  og Grunnkurs 2.

Kursdeltagere vil gjøres kjent med norsk idretts verdigrunnlag, ha kunnskap om barneidretts-bestemmelsene og barneidrettsrettighetene. Kursdeltagere vil gjøres godt kjent med retningslinjene for ungdomsidrett. Sikkerhet og det å kunne lære fra seg sikker padling er meget viktig del av kurset. Kursdeltagerne må vise at de kan lære opp andre til å klare kameratredning.

Kursdeltagere vil få grunnleggende kunnskaper om aktiviteter og metoder for påvirkning av motorikk, balanse, teknikk, utholdenhet, hurtighet og skadeforebyggende trening (generell basistrening).

Kursdeltagere vil få god kjennskap til fysiologiske utfordringer ved puberteten og lære om kronologisk og biologisk alder.

Kursdeltagerne lærer å organisere og lede treningsøkter på en god måte gjennom praktiske oppgaver på vannet med veileder. Enkel treningsplanlegging blir gjennomgått ved praktiske gruppeoppgaver.

Merknad: Vi setter størst fokus på barne- og ungdomsidrett fordi vanlig rekrutteringsalder i padling er fra 10-14år.

Teoridelen av kurset gjennomføres som e-læringskurs. Avslutningsvis må det gjennomføres en praktisk leksjon i gruppeledelse. Leksjon i gruppeledelse vil foregå en runde i løpet av våren og en runde i løpet av høsten. Det vil bli gitt en i Oslo og en i Bergen for hver runde. Ved mange påmeldte fra en klubb, vil denne leksjonen kunne gis i klubben.

Praksis gjennomføres i regi av klubb. Deltakeren skal planlegge og avholde treninger, alene eller i samarbeid med andre klubbtrenere. Kursdeltakeren dokumenterer at kravet er oppfylt i et eget dokument. Praksis og avsluttende praktisk leksjon må gjennomføres senest 12 måneder etter at kurset var påbegynt.  

Krav til deltakelse: Grunnkurs 2 og alder 16år.
Varighet: 18 timer + 45 timer praksis

E-læringsmodul for kurset: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=238 

Trener 2 kurs

Deltakeren lærer å veilede padlere i videreutvikling av tekniske og taktiske ferdigheter, fysiske kvaliteter, psykiske og sosiale egenskaper. Etter endt trener 2 2 kurs kan deltakeren veilede padlere i forhold til en helhetlig utvikling der idrettslige utfordringer ses i sammenheng med utøvernes utdanning og sosiale behov

Målgruppen er trenere på klubbnivå med ambisjoner om å utvikle sine trenerferdigheter til viderekommende nivå. 

Krav til deltakelse: Trener 1 og alder 18år.
Varighet: 50 timer + 25 timer selvstudie + 75 timer praksis