Utdanningsstigen og ungdomspadling

Våttkort danner rammen for kursstigen og mulighetene for padleutdanning som finnes i NPF. Målene for kurs, etterutdanningsmoduler og kvalifisering rettet mot ungdom er todelt: Dels er kursene rettet mot å gi økt kompetanse, engasjement og aktivitet blant ungdom direkte. Dels er de rettet mot å gi aktivitets-, tur- og veiledere tilstrekkelig, kvalitetssikret, kompetanse for å undervise og lede barn og unge i padleaktivitet.

Metode

Utdanningsstigen er bygd opp rundt de pedagogiske prinsippene oppdagende læring og at deltakeren skal lære å tenke selv over beslutninger man gjør i padlingen, både på vannet og på land.

Metode, hvordan man oppnår å følge disse prinsippene, gir en fleksibilitet i forhold til tilnærmingen.

Metodene ligger i idrettsfaglig litteratur og det gis opplæring i dette fra og med Aktivitetslederkurset. Kursleder er således kompetent til å gjøre metodevalg som best fører til ønsket mål. Dette gir god fleksibilitet rundt i de lokale miljøene til å nå de ulike målene padlerne har.

Når man henvender seg til barn og unge stilles det krav til valg av metode. Mennesker i denne aldersgruppen har en annen måte å tilnærme seg padling og idrett på – og det er ikke alltid opplagt hvilken metode som egner seg best.

I mange tilfeller er høy grad av metodisk fleksibilitet og variasjon nødvendig for å skape motivasjon, miljø og fortsatt deltakelse i klubb blant barn og unge.

Kursene og aktiviteten tar høyde for dette. Samtidig gis det opplæring i tematikken på Etterutdanning Ledelse UNG for voksne Aktivitetsledere som ønsker å undervise barn og unge.