Ro- og padleled Oslofjorden

Vi vil sette roere og padlere på kartet.

Norges padleforbund ønsker å legge til rette for økt aktivitet i trygge omgivelser over hele landet. Som et ledd i denne strategien ble prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden etablert. I 2019 søkte Padleforbundet Sparebankstiftelsen DNB om midler til å gjennomføre utviklingen av en hovedled samt lokale leder for hele Oslofjorden.

Søknaden ble innvilget, vi fikk 14,6 millioner til å etablere leden. Nå jobbes det for fullt. I løpet av prosjekttiden skal vi sørge for minst 3000 kilometer med lokale leder som både er graderte og risikovurderte, samt nødvendige tiltak på land for å øke nytte- og gledesverdien. Det hele foregår i nært samarbeid med lokale klubber, kystlag og andre interessenter, og våre partnere i Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Friluftsliv og Forbundet Kysten.

Hva er en Ro- og padleled?

En ro- og padleled er en lengre, kartfestet turrute fra A til B, beregnet for roing og padling. Leden går fra «nes til nes» (tryggeste og raskeste rute) og den binder sammen lokale ro- og padleruter. Ro- og padleled Oslofjorden ble fastlagt og kartfestet i 2019, og går fra Halden via Oslo til Risør.

Hva er en Ro- og padlerute?

En ro- og padlerute er en kartfestet, lokal turrute beregnet for roing og padling over kortere avstander i nærmiljøet. Lokale ro- og padleruter er i enkelte områder av Oslofjorden, (Vestfold, Oslo, Akershus) pr 2019 kartfestet og meldt inn til Kartverket.

Hva er et tilgangspunkt?

Et sted der ro- og padleruta/-rutene starter og/eller slutter. Viktig at allmennheten har adgang til stedet både fra landsiden og fra sjøsiden.

Gode verktøy er halve jobben

Sammen med Forbundet KYSTEN har Norges padleforbund ledet arbeidet med å utvikle et system for gradering av turruter på vannet. Dette har resultert i en Veileder for Ro- og padleruter som er tatt inn i Merkehåndboka

Merkehandboka.no er et nettsted med informasjon om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter.

Det første dere må gjøre er å finne ut omtrent hvor deres ruter skal gå, både så dere skaper de fineste ledene og knytter de til hovedleden. Så gjelder det å tenke på hva som skal til for å gjøre opplevelsen enda bedre. Hvor er det bra å komme seg ut på vannet, og hvor er det enkelt å parkere bilen?

Hvilken vei skal leden ta, og hvordan unngår man utsatte partier og kryssende trafikk som kan utgjøre en risiko for små farkoster? Hvor kan det være fint å raste eller overnatte på denne strekningen? Hvem trenger dere eventuelt å søke tillatelser fra, dersom det er nødvendig?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Trond for råd og veiledning på hvordan dere kommer i gang.

Prosjektet har kontakt med alle kommunene for å samle inn informasjon om parkering, toaletter, søppelplasser, rasteplasser, teltplasser og annen relevant informasjon som er aktuell for en ro- og padlerute, og som vi vil se på sammen med lag og foreninger for å sikre at vi får med mest mulig nyttig informasjon i forhold til ro- og padlerutene

Hva kjennetegner en god padlerute?

 • Tilgang til vannet med parkering
 • Lett utsetting
 • Skjermet farvann for "Grønne" ruter
 • Flere rutealternativer på samme og eventuelt forskjellig nivå i samme område
 • Steder å gå i land for lunsj
  • Gjerne med toalett
 • Steder for overnatting, dvs. teltplass, kystledhytte, annet
  • Gjerne med toalett
 • Andre ting:
  • Nærhet til matbutikk
  • Tilgang til drikkevann
  • Nærhet til overnatting, f eks campingplass med startsted
  • Severdigheter
  • Koblet til ruter på land, f eks kyststier
  • Info om lokale padleklubber, kystlag, andre
  • Info om Redningsselskapets stasjoner
  • Områder med ferdselsforbud - i perioder eller hele året

Kan du hjelpe oss?

Vi ønsker oss hjelp til å fortsette med å bygge Ro- og padleled Oslofjorden. Gjennom høy grad av involvering både fra frivillige organisasjoner, forvaltning og grunneiere, arbeider vi for å fremme trygghet på sjøen for alle brukergrupper gjennom kvalitetssikrede og kartfestede ro- og padleruter. Vi fokuserer på ruter «der du bor og oppholder deg». Vi finner og kartfeste enkle ruter med grønn eller blå gradering og vi forbedrer folks tilgang til sjøen.

Nyttige lenker:

Merkehåndboka har egen veileder for hvordan man finner, vurderer og tegner turruter på vannet.

Norgeskart har tur- og friluftskart, veikart, maritime kart, eiendomsgrenser mm. Velg deg et utsnitt, skriv ut eller tegn inn dine ruter. 

Padleled Vestfold og Telemark er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk. Padleforbundet og lokale padleklubber har bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter.