Teknikkurs Packraft

Hovedmål: Deltakeren får en grundig gjennomgang av de teknikker som brukes med farkosten, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren padle med god teknikk i elv opp til grad 3.

Innhold

- sittestilling
- fremdriftstak.
- sveipetak.
- padle bakover.
- lave støttetak.
- hengetak (sculling).
- hengetak (sving).
- kanting av båten i elva.
- inn og ut av bakevjer.
- traversering.
- endring av retning i elva.
- kombinasjonstak (f.eks: Fremdrift-sveip-Fremdrift, fremdrift-heng-Fremdrift. Fremdrift-med fremføring i vannet)
- padling med vekt i og på båt (Sekk oppå sammenliknet med pakking inni tubene i båten.)

Teori

- Elvelære.
- Teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.
- Momenter ved tur, som åpne vann, vind, kulde osv. 

Krav til deltakelse     

Padlet minimum en sesong
Beherske egenredning på flatt vann
Sikkerhetskurs 

Varighet: 16 timer.

Organisering: Kurset går over en helg.

Evaluering: Ingen     

Kurslærer:  Veiledere godkjent av NPF 

Kommentar: Kurset er lagt opp slik at alle deltakerne får utbytte av å være der. Når det jobbes med kapasitetsanalysen, er nettopp med individets behov i fokus. Mesteparten av tiden går med til praktisk trening. Teorien kan med fordel tas på/ved elva, når deltakerne trenger en pause.