Sikkerhetskurs Packraft

Hovedmål

Opplæring i sikkerhet for å øke bevisstheten om emnet. I tillegg skal deltakeren lære å kunne utfylle forskjellige roller i en enkel redningsoperasjon. Det forventes ikke at deltakeren skal kunne lede en operasjon.

Teoridel:

Elvelære

Litt om strømforhold i elva. Kraft, hastighet etc.
Faremomenter: stein, valser, trær, kulde, flom etc.
Synfaring.
Vanskelighetsgradering
Forebyggende sikkerhet
Sikkerhet på flatt vann/innsjøer

Utstyr - med spesiell vekt på:

Sikkerhets- og redningsutstyr; Kasteline, karabiner, førstehjelpssaker, kniv, fløyte, tape, trinser, årekrok, flytevest (oppdriftskrav), kuhale, etc.

Førstehjelp:

Drukning, hypotermi, førstehjelp ved vanlige skader (Kutt, hjernerystelse, armbrudd, forstuinger, skader av ledd.) Klubbene anbefales å avholde egne førstehjelpskurs/kurs i livredning ute.

Taulære:

Det stilles krav til at deltakerne kan sette opp og bruke et Z-drag med de knuter og bruk av utstyr dette innebærer. (Det kan godt settes av litt tid til å trene på knuter under gjennomgangen i teoridelen.) Skal vi endre noe her?

Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.

Organisering

Redning: Egenredning i Packraft:

Hvordan redde seg ut av valser, stein og trær
Svømming: Valser, stein, trær
Oppførsel i kritiske situasjoner 

Kameratredning:

Redning fra Packraft
Redning av svømmer (bevisst og bevisstløs)
Redning av utstyr
Redning fra land

Kasteline:

Redningsmetoder ved fastkiling av padler
Metoder for kraftutveksling.

Praksisdel:

Tørrtrening med line på land, kasting etter mål:

Trening med bruk av kasteline i elva. For eksempel redning av svømmer med kasteline.
Z-drag. Deltakerne monterer opp systemet flere ganger med forskjellige oppgaver hver gang. Poengter forskjeller i draktaften som benyttes. Det er svært viktig at alle knuter knytes opp for hver gang.

Krav til deltakelse: Gjennomgått Grunnkurs. Kan ta sikkerhetskurs sesongen etter.

Varighet: 16 timer

Organisering: Teoridelen kan kjøres i sin helhet på 8 timer, eller deles opp i flere enheter. Praksisdelen bør kjøres i sin helhet i løpet av en dag.

Evaluering: 

Kurslærer: Veileder eller Videregåendekurs Packraft

Kommentar: Innholdslista er lang, men egenredning fra vannet, enkle redningsaksjoner med tau og kameratredning bør prioriteres. Drilling er essensielt.