Introkurs Packraft

Hovedmål:

Deltakeren skal introduseres til utstyret, sikkerhetsaspekter og redningsteknikker, basisteknikker for flatt vann med spesielt fokus på fremdriftstaket.

Kunnskap om utstyret:

Båten: Riktig lufttrykk (båt og sete), god ryggstøtte, eventuell fotstøtte og knereimer.

Spruttrekket: Typer, hva og hvorfor.

Åra: Grep, vridning, lengder, åretype.

Flytevesten: Typer og bruk (alle på kurset må ha godkjent padlevest)

Hjelm: Typer og bruk (alle på kurset må ha egnet hjelm).

Bekledning og hypotermi

Padleteknikk:

Sittestilling: God holdning, noe å ha føttene mot, viktig med sete.

Fremdriftstak: Bruke kroppen, padle tett og vertikalt.

Sveipetak: Forlengs og baklengs.

Padle bakover: Viktig å beherske ved tur på elv, samt fin oppvarming.

Sikkerhet:

Ut av båt, teknikk for å ikke sitte fast.

Entring av båten fra vannet: Primær redningsteknikk

Kameratredning i elv: Viktig redningsteknikk når flere padler sammen

Krav til deltakelse: Åpent for alle

Varighet: 3 timer.

Organisering: Introduksjonskurset kan avholdes på flatt vann eller i basseng.

Evaluering: Det foretas ingen evaluering.

Kursarrangør/Kurslærer: Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi: Klubbene avholde denne typen introduksjonskurs for å rekruttere, skape aktivitet og spre padleglede, med mål om å få deltaker på et grunnkurs.

Kommentar: Et introduksjonskurs er ment å spre padleglede for alle, men også gi deltakeren et hensiktsmessig utvalg av elementære teknikker. Sikkerhetsaspektet er også vesentlig.