Grunnkurs Packraft

Hovedmål:

Deltakeren skal introduseres til utstyret, sikkerhetsaspekter, grunnleggende padleteknikker for flatt og rennende vann, redningsteknikker og synfaring av elv.

Kunnskap om utstyret:

Båt: Riktig lufttrykk (båt og sete), god ryggstøtte, eventuell fotstøtte og knereimer.
Spruttrekk: Typer, hva og hvorfor.
Åre: Grep, vridning, lengder, åretype.
Flytevest: Typer og bruk (alle på kurset må ha godkjent padlevest)
Hjelm: Typer og bruk (alle på kurset må ha egnet hjelm).
Øvrig bekledning: Våtdrakt, tørrdrakt eller ullundertøy og regntøy.
Kaste-/taueline: Typer og bruk.

Padleteknikk tilpasset Packraft:

Sittestilling: God holdning, noe å ha føttene mot, viktig med sete.
Fremdriftstak: Bruke "hele" kroppen, padle tett og vertikalt.
Sveipetak: Forlengs og baklengs.
Padle bakover: Viktig å beherske ved tur på elv, samt fin oppvarming.
Sideveis forskyving
Lave støttetak: Stabiliseringsteknikk som er snill med skuldrene.
Kante båten: Viktig ut og inn i strøm og bakevjer, i valser osv.
Traversering/kryssing av elv
Endre retning i elva

Sikkerhet:

Ut av båt, teknikk for å ikke sitte fast.
Entring av båten fra vannet: Primær redningsteknikk med packraft
Kameratredning i elv: Viktig redningsteknikk når flere padler sammen
Praktisk bruk av line: Tauing og redning.
Svømming i elv. Ikke stå i elva! Flytestilling.
Synfaring av elv før egen padling
Bruk av og krav til sikkerhetsutstyr som skal finnes i gruppa (to eller flere padlere).
Kort om pakking av Packraft og sikkerhet i elv (inni, oppi, oppå)

Teori: (flettes inn i naturlige pauser)

Elvelære med teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.
Tegn og signaler. Hvordan gruppa kan kommunisere på avstand.
Bekledning, svømming i elv og Hypotermi.
Skulderbevissthet, padle innenfor boksen.

Krav til deltakelse: Åpent for alle

Varighet/organisering: Ca 16 timer fordelt på to dager, eventuelt flere mindre økter. Totalt timetall er sentralt.

Evaluering kurs: Det er ikke krav til evaluering

Økonomi: Klubbene setter kursavgift.

Kommentar;   Det anbefales at det legges opp til å legge Introduksjonskurset inn i Grunnkurset. Dette for å sikre at deltakerne "henger med" fra første stund. For noen er det en stor overgang å være ute med fullt utstyr fra å være inne eller på flatt vann.

Instruktører: Aktivitetsleder Elv, Veileder elv