Aktivitetslederkurs Packraft

Mål

Deltakeren lærer å lære bort metoder og teknikker for å lede grupper på flatt og bevegelig vann. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs packraft, samt klubbturer på kjente vann og elver (grad 2*).

Delmål

Organisasjon

  • Kjenne til virksomheten til Norges Padleforbund og våttkort generelt.

Pedagogikk – forstå og anvende utforskende læringsmetoder

  • Oppdagende læring
  • Situasjonsbestemt læring
  • Leiker og aktiviteter i undervisningen

Forskjellige undervisningsmetoder

Forstå og anvende øktplan i aktivitetsplanleggingen

  • Planlegge undervisningopplegg/tur
  • Gjennomføre undervisningopplegg/tur
  • Evaluere undervisningsopplegg/tur

Forstå og anvende konkrete undervisningsmetoder og prinsipper for læring.

  • Hel-metoden
  • Del-metoden
  • Problemmetode
  • Instruksjonsmetode
  • Baning 

Sikkerhet – forstå og anvende

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Gjennomføre aktivitet iht. risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Evaluere aktivitet med tanke på sikkerhet
  • Organisasjonens alarmplan

Vannøvelser i bevegelig vann
Selvstendig utføre:

  • Manøvrere packraften tilfredsstillende i bevegelig vann.
  • Teknikker fra teknikkurset
  • Egenredning og kamerat redning
  • Teknikker for bruk av kasteline

Personlig bekledning og utrustning (PBU)

  • Tørrdrakt / våtdrakt
  • Underbekledning
  • Lue, hansker, hette
  • Sko
  • Hjelm
  • Flytevest
  • Kasteline
  • Cow-tail
  • Tau el. på packraften
  • Fester for sekk/sykkel
 • Hypotermi
 • Førstehjelp

Kjenne til og kunne anvende allemannsretten

  • Finne egnet arena for læring ved, i og på vann
  • Sporløs ferdsel

Krav til deltakelse

 • Gjennomført grunnkurs, sikkerhetskurs og teknikkurs Packraft, og føler seg trygg på elementer fra disse kursene.
 • Kan delta på aktivitetslederkurs ved fylte 16 år. Må være fylt 18 år for å være ansvarlig for kurs.
 • Det forutsettes at deltaker er trygg i vann, fysisk skikket og kan svømme.

Varighet
16 timer

Evaluering

Tilfredsstille kravene til teknikk og ledelse.
Bestått/ikke bestått

Kursarrangør
NPF

Kurslærer
Veileder Packraft

Økonomi
Kursarrangør fastsetter kurspris 

Kommentar
Det forutsettes at deltaker er trygg i vann, fysisk skikket og kan svømme