Ungdomsutvalgets spørreundersøkelse om ung medbestemmelse og ungt lederskap i padleklubber

24.11.2022 10.55.28

Ungdomsutvalget i padleforbundet har sammen med administrasjonen i forbundet utformet og publisert en elektronisk spørreundersøkelse om ung medbestemmelse og ungt lederskap i padleklubber i Norge.

Lenke til undersøkelse: https://surveys.enalyzer.com?pid=s3sb4qb5 

Formålet med spørreundersøkelsen er å få et inntrykk av hvordan så mange som mulig av padleklubbene jobber med ung medbestemmelse og ungt lederskap. Spørreundersøkelsen er en del av ungdomsutvalgets arbeid med å samle erfaringer med disse temaene fra padlemiljøer. I neste omgang ønsker vi å kunne dele resultatene fra undersøkelsen med hele norsk padling, fra grasrota til forbundsstyret.

Utover dette håper vi for det første at spørreundersøkelsen kan bidra til mer bevissthet omkring unge ressurspersoner i padleklubber og øvrige organisasjonsledd. For det andre håper vi at klubber og enkeltpersoner som jobber med disse temaene kan oppleve en form for anerkjennelse og oppmerksomhet gjennom å kunne dele sitt arbeid og sine erfaringer. Og for det tredje håper vi å kunne komme i kontakt med miljøer som enten i dag jobber med disse temaene, eller er interesserte i å lære mer.

I desember vil ungdomsutvalget tilby og lede et webinar for alle padlere. Temaet for webinaret er resultatene fra undersøkelsen. Vi vil også gi en introduksjon om temaet ung medbestemmelse og ungt lederskap, samt ulike tiltak og tilbud som finnes i norsk idrett. Webinaret vil ha en varighet på omtrent 60 minutter, og det vil være rom for å stille spørsmål. Vi vil også dele noen av ungdomsutvalgets kommende planer under dette webinaret.

Tusen takk til alle som bryr seg om unge padlere og legger til rette for at unge kan være aktive i sin idrett både på vannet og på land😊 Vi håper du vil besvare undersøkelsen og dele den med andre!

Ungdomsutvalget er som alltid tilgjengelig på epost: ungdomsutvalget@padleforbundet.no