Tidsplan regionsmøter høst 2022:

07.11.2022 09.33.28

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner, men deltakerne må være valgt fra klubben. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut ifra egne kriterier.

Erfaringen er at geografisk nærhet spiller inn, men vi håper og ønsker at alle klubbene møter om man har mulighet.

Tidsplan regionsmøter høst 2022:
Region øst - Mandag 21. nov - Oslo
Region sør - Tirsdag 22. nov - Kristiansand
Region vest - Onsdag 23. nov - Bergen
Region midt - Torsdag 24. nov - Trondheim
Region nord - Mandag 28. nov - Bodø med mulighet for digitalt oppmøte

Flott om du følger lenka til terminlisten og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år hovedsakelig bli avholdt fysiske regionsmøter kl 18.00-20:30. For de som ikke har mulighet til å delta fysisk i region nord åpner vi for deltakelse på teams, men håper flest mulig kommer fysisk

Nøyaktig plassering for møtet vil er oppgitt for hvert enkelt møte i terminlisten. 

Påmelding via terminliste: https://padling.no/hav/

Agenda 2022:
- Virksomhetsplan
- Klubbesøk, hva kan NPF bidra med
- Klubbens viktigste ressurs - Aktivitetslederne i klubben
- Veilederkurs 2022 – Hvordan kan elevene brukes
- Padleruter og klubbaktivitet
- Kurs, ETU og Aktivitetsledersamlinger
- Oppsummering

Vi sees!

Tags: #Hav , #Generelt