Padling for alle

24.04.2024 10.13.46

Nøklevann Ro- og Padleklubb (NRPK) har hele 5000 medlemmer, og klubben drives med stort fokus på inkludering, mangfold og bærekraft.


NRPK er et frivillig drevet idrettslag med tilhørighet til Nøklevann og Oslofjorden. Klubben ble stiftet i 1987, er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund. Målsetningen er å legge til rette for roing og padling på Nøklevann og i Oslofjorden, også for grupper med behov for utvidet tilrettelegging. Klubben skal også drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund samt jobbe aktivt for bevaring og bruk av Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nøklevann Ro- og Padleklubb

Mange frivillige

Klubben er i hovedsak basert på frivillighet. Det er rundt 140 nøkkelvakter/ klubbverter som aktivt gjør en innsats ved anlegget på Nøklevann, tilrettelegger for padling på Oslofjorden, tar initiativ til og gjennomfører fellestreninger og padleturer.

Vi slo av en liten prat med Gerd Irene Skofterød. Hun er utdannet vernepleier, er aktivitetsleder, medlem av NRPK siden 1991 og har sittet i styret i 20 år. Hun har de siste 12 årene vært engasjert i å tilrettelegge padling for personer med spesielle behov.

Hvilke erfaringer har klubben gjort seg med så stort fokus på inkludering?

- Det var litt usikkerhet rundt dette i starten, nå er det en berikelse for klubben. Vi ser at nye medlemmer fort blir kjent med mulighetene i klubben, og blir med på aktivitet.

- Vi hører fra foreldrene at mange av barna snakker om padling hele vinteren og gleder seg til sesongstart. En av deltakerne på et av tiltakene våre har med seg flagg på hver trening fordi hver trening er som en 17. mai …

Hva krever dere av klubbens aktivitetsledere, de fungerer jo også ofte som miljøarbeidere?

- Vi er aller mest en gjeng som brenner for inkludering av mennesker med ulike behov, noen med faglig relatert utdannelse, andre med stort engasjement.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nøklevann Ro- og Padleklubb

Her er en del av aktivitetene som NRPK tilbyr nærområdet sitt:

Sommerskole over tre uker gjennom sommeren.

Padlegøy. Gratis tilbud til barn og unge fra 10-15 år (også ikke-medlemmer). Fokuserer på lek og allsidighet med SUP, kajakk og kano.

Aktivitetscamp med Blåkors.

Tirsdagsgruppa. Ukentlig tilbud om padling og sosial aktivitet for barn og mødre, på tvers av kulturer, alder og funksjonsnivå.

Onsdagsgruppa. Ukentlig tilbud for voksne personer med tilretteleggingsbehov.

NRPK 60 pluss. Ukentlig tiltak der mennesker fra 60 år og oppover inviteres til padling på Nøklevann og sosialt samvær.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nøklevann Ro- og Padleklubb

Ung og lovende - like god på land som på vann. Et samarbeid med nærliggende skoler og andre aktivitetssentre for unge i Østensjø bydel.

NOK - Oslo, Senter mot incest og seksuelle overgrep. Ukentlig aktivitetsdag for personer som identifiserer seg innenfor denne gruppen.

Ny Start. Et prosjekt sammen med Bydel Østensjø og Frelsesarmeen Rus, er et tilbud basert på rusforebyggende arbeid.

I tillegg arrangeres det kurs gjennom våttkortstigen til Padleforbundet, flere åpne aktivitetsdager for alle som ønsker å prøve kajakker, SUP, robåter eller andre
farkoster, livredningskurs for klubbens medlemmer, treningsøkter og fellesturer.

Inspirert? Les mer om Nøklevann Ro- og Padleklubb her.

Nøklevann Ro- og Padleklubb Nøklevann Ro- og Padleklubb

 

Tags: #Generelt