Julebrev

21.12.2022 17.33.48

Kjære padlevenner, året 2022 er straks lagt bak oss. Et år tilbake til normalen, med jevnt over stabil og høy aktivitet og gjennomføring av planlagte aktiviteter.

Tags: #Generelt