24 dager i fengsel

21.06.2022 10.29.31

24 dager i fengsel for å kjøre på en kajakk.

En vakker maidag for fire år siden kunne lett endt med tragedie. Ragnhild Solem Midtbø var på en formiddagstur i kjente trakter i skjærgården utenfor Grimstad. Det var få andre båter å se, og hun padlet alene.

RIB i høy hastighet

Ragnhild ser en båt komme rett mot seg i høy fart, og vifter med åren for å prøve å gjøre seg synlig. Hun blir allikevel rent i senk. Båtføreren forklarte senere i retten at hastigheten var på mellom 20 og 25 knopp. Satt i perspektiv? Ved 22,5 knops fart tilbakelegger man en distanse på 110 meter på 10 sekunder – da er ikke sikkerhetsmarginen stor!

Båten, en RIB, traff kajakken til Ragnhild rett foran sittebrønnen, og kollisjonen var så kraftig at den ytterste delen av stortåen på høyre fot ble delvis revet av, og tåen måtte delvis amputeres på sykehuset. I tillegg fikk hun brudd i fotbladet, et brudd i venstre legg samt avrevne sener og muskler.

24 dager i fengsel og tap av rett til å kjøre båt

Påkjørselen endte med at båtføreren, en 67 år gammel mann, i tingretten ble dømt for uaktsom betydelig kroppsskade og uaktsom navigering av fritidsfartøy til 16 dager fengsel og ett års tap av førerrett for båtførerbevispliktig fritidsbåt. Dommen ble anket, men Lagmannsretten opprettholdt dommen fra tingretten, og økte antall dager i fengsel fra 16 til 24!

Les hele domsavsigelsen her.

Les mer på loftblikket.no.

Les mer i bladet Padling.

Ragnhild Solem Midtbø privat

Foto: Ragnhild Solem Midtbø privat 

Tags: #Generelt