ECA-kongressen 2023

27.03.2023 08.24.02

Det europeiske padleforbundet (European Canoe Association (ECA)) avhold sin kongress på Kreta 25. mars. 36 europeiske nasjoner deltok, og også president og generalsekretæren i det internasjonal padleforbundet (ICF) deltok som observatører. Vår egen president Geir Kvillum ble valgt inn som styremedlem de neste fire årene.

På sakslisten var gjennomgang av årsrapporter og regnskap, i tillegg valg av halve styret, behandling av lovendringsforslag, samt nytt handlingsprogram og budsjett for de to neste årene.

ECA fyller 30 år i 2023, en sammenslutning av alle de europeiske padleforbundet. I alle disse årene har Albert Woods fra Storbritannia vært president i ECA. På denne kongressen ble han utfordret av Jean Zoungrana fra Frankrike, president i det franske padleforbundet.

Da resultatet fra avstemmingen ble telt opp vant Jean med over 50 % av stemmene, og er nå ECAs president de neste fire årene.

Det var også valg på nye styremedlemmer. Her var Geir Kvillum en av seks kandidater. Etter en spennende valgprosess ble Geir valgt inn som styremedlem de neste fire årene. Geir satt også i ECA styret fra 2005 - 2013. 

Med ny president og nytt styre på plass er det nok av oppgaver å ta tak i, og kongressen har forventninger til at det nå blir tatt tak i muligheter og utfordringer fremover. Noen stikkord her er et forutsigbart konkurranseprogram innenfor de ulike disiplinene, bærekraft og et tetter samarbeide mellom ECA og de nasjonale særforbundene.

Foto: ECA

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Surfski , #Generelt