Barne- og ungdomsløftet Flattvann

29.09.2023 08.35.03

Barne- og ungdomsløftet er et prosjekt for å styrke kompetansen i klubbene i arbeidet med barn- og ungdom.

 

Hensikten med prosjektet er å skape et godt og spennende padlemiljø for unge utøvere som er i rekrutteringsfasen, samt å få unge aktive til å fortsette. Bakgrunnen for dette er lav rekruttering og at flere forsvinner ut av idretten. Prosjektet er i hovedsak rettet mot trenere for unge utøvere, men også selve utøverne.

Heve kompetansen til klubbtrenere

Norges Padleforbund ønsker å få flere klubbtrenere opp på Trener-1 nivå. Vi ønsker å gi dem en grunnleggende padlekompetanse og egenskaper egnet for å ta imot og jobbe med unge utøvere. Dette skal skje både gjennom Trener-1 kurs og egne fagseminarer der trenerne møter en representant fra padleforbundet for å dele erfaringer og kompetanse. På denne måten kan vi bygge miljø på tvers av klubbene, både gjennom fysiske møter og over nett.

Nasjonale testuker

For utøverne ønsker NPF å sette i gang med nasjonale testuker, som gjort tidligere, for at utøverne skal kunne sammenligne seg, ikke med andre, men med seg selv over tid. Og for at trenerne skal kunne logge fremgang i treningsarbeidet de gjør, knyttet opp til prosjektet.

I tillegg til kompetanse- og treningsarbeidet, så finnes det midler i prosjektet som klubbene kan søke på. Hensikten er for eksempel å lønne unge trenerne som kommer til å være sentrale i prosjektet.

Med sportslig hilsen
Magnus Ivarsen
Norges Padleforbund

Foto: Ester Ayerdi

Foto: Ester Ayerdi

 

Tags: #Flattvann