ABC i særforbundsting med ungdomsutvalget i Norges padleforbund

30.01.2023 07.53.10

I flere særforbund er det tradisjon for å gjennomføre forberedelser til særforbundstinget med de påmeldte delegatene i forkant av tinget. Et særforbundsting er særforbundets egen generalforsamling, eller et slags årsmøte. De fleste særforbund, inkludert Norges padleforbund sitt padleting, gjennomføres hvert andre år. En tingperiode er altså to år.

Fra fredag 14. til lørdag 15. april 2023 gjennomføres padletinget på Gardermoen.

Ungdomsutvalget i NPF kommer til å være til stede under padletinget. I forkant av padletinget ønsker vi å bidra til å trygge organiserte padlere på at padletinget kan være en positiv, trygg og utviklingsorientert arena, med læring, padleglede, påvirkningsmuligheter samt nettverksbygging på tvers av klubber, geografisk tilhørighet, padlegrener, alder og kjønn. Dette ønsker vi å ha med hele norsk padling på! Derfor tilbyr vi tre digitale webinarer på teams eller zoom for alle interesserte eller nysgjerrige padlere, som en forberedelse til padletinget og en introduksjon til idrettspolitikk.

Dette er et lavterskeltilbud med deling av grunnleggende kunnskaper og informasjon på en inkluderende måte, og det legges til rette for spørsmål og diskusjon. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men må være medlem i en klubb/idrettslag tilsluttet Norges padleforbund.

Det første webinaret gjennomføres mandag 6. februar fra kl. 19.30 til 21.00. Vi går igjennom hva et særforbundsting er, hvem som kan delta, samt hvordan et særforbundsting kan foregå. Vi går også igjennom hvilke påvirkningsmuligheter som er før selve tinget, i form av skriftlige forslag til saker eller lovendringsforslag.

Webinar nummer to i forberedelsene til padletinget blir torsdag 2. mars kl. 19.30 til 21. Her blir det igjen mulighet til å jobbe med forslag til padletinget sammen med andre. Vi går også igjennom faste punkter i sakslista og vi snakker litt om hvilke muligheter som er til å påvirke under selve tinget. Webinar nummer tre gjennomføres etter at den fulle sakslisten til padletinget er publisert, og vi ser på den fullstendige sakslisten sammen.

Webinar nummer tre i forberedelsene til padletinget blir torsdag 4. april kl. 20.00 til 21.30 Her tar vi en nærmere gjennomgang av sakslisten

Du kan stille spørsmål og komme med forslag til innhold i webinarene i selve webinarene, samt på epost til ungdomsutvalget før og mellom webinarer. Ungdomsutvalgets epostadresse er: ungdomsutvalget@padleforbundet.no.

Ungdomsutvalget gjennomfører disse webinarene sammen med deltakerne på ungdomsutvalgets eget observatørprogram. Den faglige ressursen vi samarbeider med er Atle Rolstadaas. Ungdomsutvalget vil ønske velkommen og være tilgjengelig for deltakerne på webinarene utover våren. Vi vil også introdusere oss selv og vårt arbeid. Vi oppfordrer unge i alle aldre til å delta med nysgjerrighet😊

Meld din interesse til ungdomsutvalget@padleforbundet.no og du får tilsendt link før webinarene

Tags: #Generelt