Utlysning kursholdere

NPF

Norges Padleforbund organiserer padleaktiviteter i Norge. Gjennom 135 klubber med 24.000 medlemmer, tilbyr vi Flattvann (sprint og maraton), Havpadling, Elvepadling, Kajakkpolo og Surfski. NPFs hovedmål er «Flere aktive medlemmer i robuste klubber». NPF skal mot dette målet styrke organisasjons- og lederutvikling, for å bedre klubbenes rammebetingelser og deres forutsetninger for å skape god aktivitet. Les mer om Norges Padleforbund på www.padling.no

Vår visjon er «Padleglede for alle», dette skal vi etterleve gjennom våre verdier hvor vi er:

 • Trygge
 • Rause
 • Nytenkende

Vi søker kursholdere som ønsker å bidra til å nå NPFs mål slik de er satt i Virksomhetsplanen. Vi ber klubbene om å vurdere aktuelle kandidater og oppfordre disse til å søke.

Kursholdere som ønsker å holde NPFs kurs og / eller samlinger bes sende inn kortfattet søknad m/ padle-CV til post@padleforbundet.no innen 1. januar 2022. Søknadene vurderes innen 1. Februar.

Aktuelle kurs og samlinger, som holdes etter behov, er:

 

HAV / ELV

FLATTVANN / POLO / SURFSKI

ETU

Aktivitetslederkurs

Trener 1

PARA

Videregåendekurs

Trener 2

Psykisk helse

Veilederkurs

Trener 3

Aktivitetsledersamling

 

 

UNG ledelse

 

Kriterier for å holde kurs i regi av Norges Padleforbund

Kursleder må hå god kunnskap og kompetanse innen følgende felter:

 • God kjennskap til Våttkortstigen, samt idrettens Trenerløype
 • Organisasjonsforståelse slik at kursene er med å utvikle organisasjonen.
 • Formidling av NPF’s læringsstrategier og metoder.
  • Oppdagende læring
  • God til å variere metodevalg i padleundervisningen.
  • Mestringsorientert fokus i læringen
 • Inngående kunnskap om treningslære
 • Padletekniske ferdigheter - forbilde
 • Følge opp en kurs og deltakere i et læringsløp over tid
 • Etterleve NPFs verdier i praksis

Søker bør ha holdt padlekurs eller padleaktiviteter i ulike klubber, lag, foreninger og / eller organisasjoner. Legg gjerne ved referanse fra disse.

 

Klubber

 • Ingen ledige stillinger