Tingdokumenter 2019

Av hensyn til miljøet samt for å spare litt kostnader vil det ikke bli trykket opp saksdokumenter til selv tingforhandlingene. De som ønsker trykte dokumenter bes sørge for å skrive ut egne kopier til møtet, og/eller medbringer egen PC.

Innkalling til Padletinget

Saksliste m/sakspapirer

Valgkomiteens brev til klubbene

Årsrapport 2018

Årsregnskap 2018

Kontrollkomiteens beretning 2018

Revisjonsberetning 2018

Valgkomiteens innstilling

Protokoll Padletinget 2017

Årsrapport 2017

Årsregnskap 2017

Kontrollkomiteens beretning 2017

Revisjonsberetning 2017

NPFs Lov

Forslag til ny Virksomhetsplan 2019-2021

Rutetabell OSL-Clarion Hotell

Protokoll Padletinget 2019