Tingdokumenter 2017

Av hensyn til miljøet samt for å spare litt kostnader vil det ikke bli trykket opp saksdokumenter til selv tingforhandlingene. De som ønsker trykte dokumenter bes sørge for å skrive ut egne kopier til møtet, og/eller medbringer egen PC.

Sakspapirer Padletinget 2017

Protokoll Padletinget 2015

Årsrapport NPF med regnskap 2015

Årsrapport NPF med regnskap 2016

Kontrollkomiteen beretning 2015

Kontrollkomiteens beretning 2016

Revisors beretning 2015

Revisors beretning 2016

Lov for NPF revidert Padletinget 2015

Virksomhetsplan 2017-2019

Lov for NPF revidert 2017

Innkalling til Padletinget 2017

Valgkomiteens brev til klubbene

Valgkomiteens innstilling

Endringer i lov for Norges Padleforbund

Vel møtt!

Oppslagsbilde: Dag Roland/NPF