Regionsmøter Hav

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for havklubbene i samme region og NPF.

Møtene er for klubbenes styremedlemmer og/eller ressurspersoner oppnevnt av klubbstyret. Maks to deltakere fra hver klubb.

NPF vil være representert ved administrasjonen og styret.

Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut ifra egne kriterier.

Erfaringen er at geografisk nærhet spiller inn, men vi håper og ønsker at alle klubbene møter om man har mulighet.

Tidsplan regionsmøter høst 2023:
Region øst - Mandag 7. nov - Oslo
Region sør - Tirsdag 14. nov - Kristiansand
Region vest - Onsdag 21. nov - Os
Region midt - Torsdag 28. nov - Trondheim
Region nord - Kommer tilbake til tid og sted

Flott om du følger lenka til terminlisten og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år hovedsakelig bli avholdt fysiske regionsmøter kl 18.00-20:30. For de som ikke har mulighet til å delta fysisk åpner vi for deltakelse på teams, men håper flest mulig kommer fysisk

Nøyaktig plassering for møtet vil bli gitt for hvert enkelt møte. 

Påmelding via terminliste: https://padling.no/hav/

Agenda:
- Kommer snart

Vi sees!