Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF.
Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet.  

Agenda 2020

1.    Kort info fra styret med viktigste saker
2.    Virksomhetsplan
3.    Koronasituasjonen for klubbene
4.    Samarbeid i regionen

Eventuelt​

Møteplan

Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år bli avholdt digitale regionsmøter via Teams eller Zoom

Regionsmøtene vil bli avholdt kl 19:00-20:30 på følgende datoer

Vi sees!