Virksomhetsplan

Revidert Virksomhetsplan 2023-2025

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer i medlemsklubbene. Dette, sammen med bærekraft, skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er innsatsområder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling jobbe mot definerte målsetninger.

Visjon

Padleglede for alle!

- er NPF sin visjon som skal være førende for all vår aktivitet og er grunnen til at vi gjør en innsats for norsk padling.

Verdier

 - minner oss om hvordan vi skal opptre overfor hverandre i forhold til våre løfter og skal være rettesnorer i alt vårt arbeid. De tre verdiene vi vil legge spesielt vekt på er:

  • Trygge
  • Rause
  • Nytenkende

Disse verdiene representerer forskjellige sider av oss som er viktig for å definere norsk padling.

Innsatsområder
Med innsatsområder mener vi de deler av organisasjonen som fortjener ekstra oppmerksomhet. Vi prioriterer spesielt følgende områder:

  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Konkurranseaktiviteter