Virksomhetsplan

Her finner du padleforbundets virksomhetsplan

Revidert Virksomhetsplan 2021-2023

Virksomhetsplan for tingperiode 2021-2023 er et styringsverktøy for hele Norges Padleforbund (NPF). Virksomhetsplanen er en overordnet strategisk plan som gir prinsipper og retninger for hvordan forbundet skal utvikle seg videre. Norges Padleforbund skal være premissgiver av kompetanse til padling, uansett alder, nivå og idrettslig aktivitet. I norsk padling skal alle gis mulighet til å utøve sikker aktivitet ut fra sine ønsker og behov.

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.

Visjon
Padleglede for alle!
- er NPF sin visjon som skal være førende for all vår aktivitet og er grunnen til at vi gjør en innsats for norsk padling.

Verdier
Minner oss om hvordan vi skal opptre i forhold til våre løfter og skal være rettesnorer i alt vårt arbeid. De tre verdiene vi vil legge spesielt vekt på er:

  • Trygge
  • Rause
  • Nytenkende

Disse verdiene representerer forskjellige sider av oss som er viktig for å definere norsk padling.

Innsatsområder
Med innsatsområder mener vi de deler av organisasjonen som fortjener ekstra oppmerksomhet. Vi prioriterer spesielt følgende områder:

  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Konkurranseaktiviteter