Friluftspolitikk

Her kan du lese mer om vårt arbeid for friluftsliv.

Prinsipper:

  • NPF skal drive friluftslivpolitikk for å ivareta våre medlemmers interesser og behov for å kunne utøve padling.
  • NPF ønsker å bevare naturen i strandsonen, elver, vassdrag og vann, og i alle våre aktiviteter etterstrebes sporløs ferdsel.
  • NPF arbeider for å sikre tilgang til naturen for padling og friluftsliv, og eventuelle inngrep gjøres så skånsomt som mulig. Eksempelvis bygging av klubbhus og elveanlegg.

Metoder:

  • NPF arbeider for å være representert på politiske arenaer, og bidra til at NPF er synlig i saker som er viktige for oss som organisasjon og våre medlemmer
  • NPF vil samarbeide med andre organisasjoner som jobber for friluftsliv nasjonalt og regionalt.
  • NPF vil kunne være synlig i form av høringsuttalelser fra offentlige instanser for å fremme og ivareta NPF sine medlemmer og behov.
  • NPF vil i første rekke arbeide nasjonalt, mens klubbene arbeider lokalt. NPF vil også kunne støtte klubbene i lokalt arbeid.

Høringer:

Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Høringsinnspill fra Friluftsorganisasjonene: Fartsgrenser til sjøs

Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Innspill til Friluftsliv i Handlingsplan 2017